Số câu đúng/15. Đúng 8 câu =TB.
15 (T.Đạt), 14 (N.Huyền), 13.5 (H.Hà), 13 (K.Châu), 12.5 (T.An, M.Luân), 11.5 (C.Hùng, N.Hiểu, K.Lữ, Q.Minh), 11 (V.Lan), 10 (X.Lộc), 9.5 (T.Duy, H.Yến, V.Lâm, H.Vũ), 9 (Y.Duy), 7.5 (D.Khanh, vớt).