Chỉ định điều trị nội khoa sỏi thận
Cơ chế hình thành sỏi
Endoscopy
Minimally invasive suregy
Phân loại sỏi thận
urothiliasis - treatment surgery
http://www.mediafire.com/?h8d0t169qta4hba