Câu 2:

  1. HC cường aldosterone (4đ)
  2. Thông niệu đạo lưu 18-20F. Nâng Kali máu lên trên 3.5, tốt nhất là gần 4. Cho KS (3đ).
  3. Vì ASA 3 nên CĐNS TLT ngả niệu đạo là tốt nhất. Chỉ CĐNS khi chẩn đoán được nguyên nhân cường aldosterone và điều trị nội ổn (3đ).


Câu 3: Coup&contre-coup xảy ra riêng lẻ và/hoặc phối hợp (5đ).

  1. Coup xảy ra khi vật chuyển động đập vào đầu cố định (2.5đ)
  2. Contre-coup xảy ra khi đầu di chuyển đập vào vật cố định (2.5đ).

Mỗi câu 10đ (tổng chia 3). Theo thứ tự tên ABC
D.Anh (x,5,4), T.Bình (x,3,1), M.Chánh (x,9,8), T.Da (x,2,0), H.Diễm (x,3,0), T.Dũng (x,4,5), V.Đức (x,0,5), N.Hảo (x,5,5), T.Hòa (x,2,1), T.Hùng (x,5,8), D.Hoàng (x,5,2), T.Giang (x,5,5), A.Khoa (x,5,5), B.Khang (x,6,10), C.Láp (x,2,1), T.Linh (x,2,9), L.Len (x,4,4), T.Lộc (x,8,5), T.Lực (x,1,0), H.Minh (x,2,5), Q.na (x,3,0), B.Ngoan (x,2,0), T.nhung (x,5,0), S.Phượng (x,4,3), K.Vân (x,0,0),
RHM k35
C.Linh (2,6,6), H.Nam (8,4,0), Đ.Tài (9,0,5), M.Tấn (8,5,7), H.Vương (8,5,5), K.Vinh (5,5,6)


DS các bạn y4 có bệnh án Khá+, tốt: Xem
(PS: Đề thi gốc sẽ upload sau, tối nay).