Tam giác bẹn, lỗ bẹn nông, lỗ bẹn sâu, ống bẹn
Thoát vị ống Nuck
Thoát vị bẹn trực tiếp, gián tiếp và hỗn hợp

http://www.mediafire.com/?fav7h9ar0rt3n9g