1 coup- contrecoup
2 chu trinh gan ruột
3 tam chứng charcot
link down
http://www.mediafire.com/?1p89rucrsvon9cm