Câu đúng/15. Đúng 6 câu = TB.
13.5 (C.Tú), 13 (A.Thy), 12.5 (T.Trang), 11.5 (N.Trâm), 11 (M.Tân, M.Tiền), 10 (T.Thành), 9 (H.Thắng, K.Thanh, T.Tiên), 8.5 (M.Trang), 6.5 (C.Tiên), 6 (T.Tâm), 5.5 (T.Thắm, vớt), 5 (M.Thiệt, T.Thơ), 4 (|H.Thành), 3 (Q.Thuận, A.Thư).