Bệnh án : http://share.pdfonline.com/952d262c3...e30712a6e/BENH AN Ngoai TH.htm
( or : http://www.mediafire.com/?a434osg2gzmq16l )

Phác đồ điều trị thủng dạ dày - tá tràng : http://www.mediafire.com/?b878dq7bmucpz4sPhác đồ diệt Helicobacter pylori : http://www.mediafire.com/download/iy...%BB%87t_HP.PDF