I) PHẦN HÀNH CHÁNH:
Họ Và Tên: Đ.K.K Giới Tính: Nữ Tuổi : 20t
Nghề Nghiệp: Nội Trợ
Địa Chỉ: Lâm Hòa, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ
Vào viện lúc: 21h00 ngày 22/4/2013
II) CHUYÊN MÔN:
1/ Lý do vào viện: chảy máu 1/3 dưới cẳng tay (P)
........................

Xem Tiếp