Viêm gan do rượu cấp:
ethanol => acetaldehyd=> độc tế bào => hoại tử tế bào=> tăng AST và ALT
Tuy nhiên, acetaldehyd đồng thời cũng hủy các men đó, đặc biệt là ALT làm
cho AST và ALT tăng nhưng thấp < 10 lần và AST/ALT>1

nếu có sai sót xin các bạn cho ý kiến nhé
Have a nice day!!
nguyện