Giải phẫu học khớp khuỷu:

Khớp khuỷu gồm có 3 xương: xương cánh tay, xương trụ và xương quay.
Khớp khuỷu là một khớp bản lề, chỉ có cử động gập, duỗi.
Đại cương:

Trật khớp khuỷu hay gặp thứ 3 sau trật khớp vai và trật khớp ngón tay. Chiếm 20 - 25% tổng số trật khớp. Đây là loại trật khớp phổ biến nhất ở trẻ em trên 5 tuổi: trật khớp khuỷu 68%, trật khớp vai chỉ 2%. ở người trẻ dưới 20, trật khớp khuỷu hay gặp 7 lần nhiều hơn trật khớp vai.
Cơ chế gây trật khớp: Thường do ngã chống bàn tay xuống đất, khi khuỷu duỗi làm đầu trên 2 xương cẳng tay bị trật ra sau so với đầu dưới xương cánh tay.

Phân loại:

Khám:

Thường thấy khi trật khuỷu là: cẳng tay ở tư thế gấp chừng 45 độ, cẳng tay trông như ngắn lại, cánh tay trông như dài ra. Sờ trước nếp khuỷu thấy bờ xương tròn của đầu dưới xương cánh tay, sờ phía sau thấy mỏm khuỷu nhô ra sau, gân cơ tam đầu căng cứng, gấp khuỷu nhẹ, thả ra có dấu hiệu lò xo.
Mỏm khuỷu và hai mỏm trên lồi cầu và trên ròng rọc không còn quan hệ tam giác mà ngang nhau. Sờ được chỏm xương quay phía sau ngoài khớp.
Cần khám mạch máu và thần kinh: bắt mạch quay, mạch trụ ở cổ tay, khám vận động và cảm giác ở đầu chi.

Nguồn:

http://www.dieutri.vn/benhhocngoai/2...khop-khuyu.htm
http://yduocvn.com/?x/=newsdetail&n=...hop-khuyu.html