CHỈ SỐ CHUYỂN NHÂN

• Chỉ số chuyển nhân là chỉ số tương quan giữa bạch cầu trẻ và bạch cầu trưởng thành trong máu ngoại vi. CSCN nói lên cường độ phản ứng của tủy trong sinh sản của dòng này. Nó được thể hiên bằng công thức của Schilling hay chỉ số chuyển nhân của bạch cầu
% Tủy bào + % Hậu tủy bào + % BC đũa
CSCN =---------------------------------------------------------
% BC đa nhân trung tính

Trong bệnh lý, chỉ số nhân có thể bị biến đổi theo hai hướng :
1. Chuyển trái CSCN : là tăng chỉ số nhân trên 0,08, là biểu hiên tăng sinh các tế bào bạch cầu trẻ, do tủy xương bị kích thích tăng hoạt động để đáp ứng nhu cầu cơ thể. Tuỳ mức độ có thể phân biệt .
- Chuyển trái vừa phải, khi chỉ số nhân tăng 0,08- 0,25 do các tế bào trẻ được tăng sinh vừa phải, thường chỉ tăng Stab, mức độ nhiễm khuẩn không nặng lắm và chức năng tủy xương hoạt động tốt.
- Chuyển trái mạnh, khi CSCN 0,25- 0,5 do các tế bào trẻ tăng nhiều, máu ngoại vi xuất hiện nhiều Stab, có thể gặp cả hậu tủy bào, đôi khi cả tủy bào, thường là bệnh nhiễm khuẩn nặng, chức năng tủy xương bị rối loạn, khả năng biệt hóa tế bào đã giảm sút, sức đề kháng cơ thể cũng giảm ( phản ứng dạng bệnh bạch cầu )
- Chuyển trái quá mạnh, CSCN trên 0,5- 1 hoặc hơn nữa, thường là bệnh của cơ quan tạo máu, khả năng bịêt hóa của tủy xương bị rối loạn.
2. Chuyển phải CSCN : <0,03
- Khi CSCN giảm tới dưới 0,02, rất ít hoặc không có bạch cầu trẻ Stab là biểu hiện tủy xương bị ức chế, thường kèm theo giảm số lượng bạch cầu và nói chung tiên lượng xấu. Còn có thể xác định chuyển phải bằng tính công thức Arneth : đếm riêng 100 bạch cầu trung tính tính tỷ lệ % các bạch cầu phân nhánh, bình thường các tế bào một nhánh ( Stab ) chiếm 2-5%, hai nhánh 35%, ba nhánh 41%, bốn nhánh 17%, năm nhánh 2%.
- Chuyển phải biểu hiện giảm tỷ lệ các tế bào ít nhánh và tăng các tế bào nhiều nhánh, có thể xuất hiện các tế bào tăng phân nhánh tới trên 10 nhánh, như trong một số bệnh nhiễm độc nặng, bệnh phóng xạ.

TÓM LẠI: Nói chung, theo dõi chỉ số nhân bạch cầu được sử dụng trong lâm sàng, chủ yếu trong lâm sàng ngoại khoa và trong nghiên cứu khoa học để đánh giá tình trạng chức năng tạo bạch cầu của tủy xương.
- Bình thường CSCN khoảng 0,03 – 0,08.
Nếu CSCN < 0,03 Là chuyển phải (tủy bị ức chế, khả năng đáp ứng kém).
Nếu CSCN > 0,08 Là chuyển trái (khả năng đáp ứng của tủy tốt).
• Đánh giá về số lượng bạch cầu: số lượng chung, số lượng từng dòng? Sự tăng giảm đó xuất hiện trong các trường hợp bệnh lý gì?
• Có sự xuất hiện bất thường của các loại bạch cầu non ngoài máu ngoại vi không?
• Cần đề xuất làm thêm xét nghiệm gì?


Tài liệu tham khảo:
1/ Giáo trình sinh lý bệnh – ĐH Y Dược Cần Thơ
2/ http://bacsinoitru.vn/f96/167-sinh-l...a-tao-mau.html
3/ http://ycantho.com/qa/showthread.php...%83n-nh%C3%A2n
4/ http://ycotruyen.com/@/threads/2609-...hiem-huyet-hoc
5/ http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4...B%A9c_m%C3%A1u

- Nhóm Thực Hiện:
Nguyễn Thành Luân sđt 01285302010 (Nhóm trưởng)
Huỳnh Trần Đức Lợi
Nguyễn Chí Linh
Bùi Trúc Mai