Yêu cầu: đọc được ECG (Y4) + điều trị (Y6)

(1) Tiêu chuẩn chẩn đoán PSVT (paroxysmal supraventricular tachycardia) trên ECG?

(2) Các cơ chế của PSVT? Từ đây, giúp chẩn đoán nhịp nhanh trên thất hay thất (các tiêu chuẩn để chẩn đoán phân biệt: Brugada, aVR,...)

(3) Xử trí cơn cấp: phân ra thành hai nhóm có hay không có rối loạn huyết động.

(4) Điều trị duy trì?

(5) Khi nào cắt đốt?

Với tinh thần progressive education nên nguyentrinh hy vọng các bạn sinh viên hãy tự làm chủ bản thân, làm chủ quá trình học của mình theo cái cách mà nguyentrinh đã đưa ở trên cho mọi vấn đề.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu nguyentrinh sẽ giúp các bạn.

Love all,
nguyentrinh