Bài tập Amnesia
1. Định nghĩa anterograde và retrograde amnesia. Cho ví dụ minh họa.
2. Định nghĩa organic amnesia. Làm gì để chẩn đoán chắc chắn?
3. Có Inorganic amnesia hay không? Giải thích thêm.
4. Petit mal là gì? Grand mal là gì? Minh họa.
5. Bản chất Alzheimer là gì? Hiện nay có thuốc điều trị không?
6. Tại sao gọi là cerebral hypoxia? Có loại Hypoxia nào không bị ischemia không?
7. Epilepsy là gì? Làm gì để không nhầm với các loại co giật khác?
8. Hysteria là gì? Khi nào thì có hysteria ở nam?
9. Điện giật là gì? Khi nào xảy ra điện giật? Dao đốt điện khi nào gây giật, khi nào gây bỏng? cơ chế điện giật làm chết người.
10. Làm gì để giảm hoặc ít bị amnesia ở SV Y?