1. Mô tả và giải thích poor skin turgor. Ứng dụng ls.
2. Các pp khám môi khô. Ứng dụng ls.
3. Các pp khám lưỡi dơ. Ứng dụng ls.
4. Mottled skin: cho một cas ls nằm ở ICU.
5. Nhồi máu mạc treo ruột non: nhắc lại gph, ls. Nhấn mạnh nguy cơ ở BN rung nhĩ và hẹp hở 2 lá.
6. Minh họa cas ls gồng cứng ½ bụng do gãy xương sườn. Giải thích. Làm sao để loại trừ không có tổn thương bụng?
7. Tắc ruột phân xu. Định nghĩa và mô tả ls.
8. BN già, bón vào viện vì gồng và ấn đau khắp bụng. Cần làm gì để loại trừ không có VFM?