Bài tập abdominal pain cho k35
 1. Associated and accompanying symptoms and signs đừng dịch tiếng Việt nhớ nó là past perfect và present perfect.
 2. Chú ý visceral pain, parietal pain và referred pain (dẫn truyền tk autonomic, somatic).
 3. Dyspareunia (giao hợp đau: định nghĩa giao hợp khác giới, giao hợp cùng giới. Mức độ khoái cảm khi giao hợp. Định nghĩa lãnh cảm ở nữ. Phân loại giao hợp đau).
 4. Visible peristalsis waves: phân biệt dấu hiệu rắn bò, quai ruột nổi: hình ảnh và ý nghĩa LS.
 5. Abdominal trauma: phân biệt chấn thương bụng kín và vết thương thấu bụng (chú ý phân biệt penetration, perforation, rupture).
 6. Adrenal crisis: học lại gph vỏ thương thận, chứng năng từng hormone: aldosterone, steroids, androgen. Chú ý chuyển hóa của nó ở gan theo trục hạ đồi-tuyến yên- tuyến thượng thận-buồng trứng (nữ)-tinh hoàn (nam).
 7. Appendicitis: chú ý thể obstructive và catarrhal. Chú ý hệ bạch huyết.
 8. Cholelithiasis: học lại gph đường mật chính-đường mật phụ. Phân biệt ls sỏi túi mật và sỏi kẹt cổ túi mật.
 9. Viêm bq nữ, chú ý tuổi: trẻ em, teen, active sexual, perimenopausal, elder, old.
 10. Ectopic pregnancy: chú ý sensitivity and specificity của 3 cls: dipstick, echo (ngả trên xương mu và ngả âm đạo), beta-HCG.
 11. Heart failure: định nghĩa. Phân biệt suy tim T, suy tim P và suy tim toàn bộ. Xem thêm bài tâm phế mạn cor-pulmonale).
 12. Ap-xe gan: phân biệt ap-xe đường mật, đường máu và đường từ tĩnh mạch cửa.
 13. Hepatitis: học lại đơn vị cấu trúc gan và portal triad. Chú ý virus nhóm AND và nhóm ARN.
 14. Herpes zoster: học hết dòng họ của nó.