1. Rốn phổi và cuống phổi có khác nhau?
2. Động mạch phổi chở máu đen từ tim phải lên phổi để đổi lấy máu đỏ, còn động mạch phế quản đi từ đâu đếu đâu để làm gì?
3. Ồng ngực chở gì trong đó?
4. Mô tả đường đi của ống ngực T và P. Lâm sàng người ta thích chọc CVP bên P hơn T, tại sao?
5. Áp lực trong động mạch phổi PAP là 25/8mmHg. Vây khi siêu âm nói PAP 40mmHg nghĩa là gì?
6. Giải thích pulmonary wedge pressure. Lâm sàng ứng dụng nó để làm gì?
7. Suy tim T thì áp lực PAP cao và dễ bị phù phổi cấp. Vậy phù phổi cấp là gì?
8. Đường Keyley trên Xquang phổi là gì? Khi nào nói nó báo trước phù phổi cấp?
9. Khi thấy Xquang phổi (chụp BN đứng) mất góc sườn hoành ta quy ước là phổi đó có ≥ 100ml dịch. Giải thích.