Pulmonary ventilation

1. http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/sinh%...E1%BA%A5p.html
2. http://diendanykhoa.com/showthread.php?t=6082
3. http://yduocvn.com/?x/=newsdetail&n=...nh-ho-hap.html

Câu hỏi ôn tập
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/sinh-...ap.471807.html

Học xong chương này, sv trả lời được các câu hỏi:
1. Pulmonary ventilation là gì? Thở bình thường là sao? thở nhanh là sao? thở chậm là sao? khi nào là sinh lý, khi nào là bệnh lý?
2. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alvioli and the blood: Thế nào là diffusion? Lúc ta chơi thể thao thì diffusion này có gì khác lúc ngủ, nghỉ ngơi?
3. Transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and body fluids to and from the body’s tissue cells: Giải thích vai trò của Heme, Fe++, và các yếu tố làm thay đổi sự gắn và nhả O2, CO2. Chú ý khi ở trong nhà kín, hầm lò sâu, lên núi cao, lặn dưới biển….
4. Regulation of ventilation: Các yếu tố tham gia điều hòa thông khí, ôn lại anatomy:
a. Trung tâm hô hấp ở não.
b. Cơ hoành.
c. Cơ hít vào: liên sườn ngoài, ức đòn chũm, cơ thang, cơ răng trước.
d. Cơ thở ra: cơ liên sườn trong, cơ thẳng bụng.