Mình nghe nói có hội nghị tiêu hóa diễn ra vào ngày 4/3 tại KS Golf, bạn nào quan tâm thì hôm đó đi nhé.