Chụp nhũ ảnh (mammography): là một kỹ thuật X quang đặc biệt sử dụng nguồn tia X có năng lượng thấp (30 kVp) để chẩn đoán và khảo sát tuyến vú, nhất là giúp phát hiện sớm ung thư vú.

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) khuyến cáo phụ nữ độ tuổi từ 50 – 74 nên chụp nhũ ảnh mỗi 2 năm một lần để phát hiện sớm ung thư vú. Tuy nhiên phụ nữ tuổi từ 40 đến 49 hoặc trên 74 tuổi không nên chụp nhũ ảnh thường quy do chưa có đủ chứng cứ để khẳng định độ an toàn của phương pháp chụp nhũ ảnh trên nhóm tuổi này.Tham khảo thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Mammography