Hỡi các bạn!
Sao không thấy xơ gan là bệnh hay là hội chứng? các bạn đâu mất tiêu rồi? xơ gan do rượu (http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrhosis), xơ gan ứ mật (http://www.google.com.vn/search?q=Ha...&start=50&sa=N), Xơ gan Bud-chiari (http://www.psc-literature.org/BCS.htm). admin