NGHIỆM PHÁP KOHLER

* Mục đích: phân biệt nguyên nhân giảm tỷ lệ Prothrombin, do suy chức năng gan hoặc do tắc mật.
* Tiến hành: Tiêm cho bệnh nhân 30mg vitamin K. Sau 24h xét nghiệm tỷ lệ Prothrombin máu:
- Nếu tăng chứng tỏ nguyên nhân do tắc mật, khi đó nghiệm pháp Kohler(+).
- Nếu không tăng thì chứng tỏ suy chức năng gan, khi đó nghiệm pháp Kohler(-).
* Cơ chế: Để tổng hợp Prothrombin cần phải có vitamin K mà muốn hấp thu được vitamin K phải có mật tác dụng vào các chất mỡ. Nếu tắc mật vitamin K sẽ không có nữa tỷ lệ Prothrombin sẽ giảm.