ECHO TRONG SỎI TÚI MẬT
• Hình ảnh siêu âm:
o Đốm tăng âm.
o Có bóng lưng đen giới hạn rõ sắc nét.
o Di chuyển.
o Số lượng có thể một hay nhiều viên.
Chúng xuất hiện trên siêu âm dưới hình ảnh một đường vành mỏng, tăng âm và có bóng lưng làm che tối vùng mô phía sau. Sỏi túi mật nhỏ có thể không có bóng lưng. Trong những trường hợp như vậy, gia tăng tần số đầu dò có thể làm tăng độ phân giải và có thể nhìn thấy bóng lưng hiện ra. Trong hầu hết trường hợp, sỏi túi mật di động là lăn đến phần thấp nhất của túi mật. Hiện tượng này có thể thấy trên siêu âm bằng cách giữ đầu dò trên bụng bệnh nhân ở cùng 1 vị trí rồi yêu cầu bệnh nhân thay đổi tư thế, chẳng hạn như nghiêng sang trái.