Anh chị cho em hỏi "Hiến máu có giảm tuổi thọ không?" Em đã đọc rất nhiều sách, có sách ghi là hiến máu sẽ làm cho con người cảm thấy khỏe mạnh tăng tuổi thọ (vì được thay máu mới), cũng có sách lại ghi hiến máu lại giảm tuổi thọ.