Phân tích sự khác nhau giữa Garrot và Tourniquet
1. Các kiến thức cần biết về garo trong sơ cứu
1.1. Garo là gì?
Garo là phương pháp cầm máu tạm thời bằng dây cao su hoặc dây vải xoắn chặt vào...