I. ĐÁI BUỐT. Đái són đau.

1. Định nghĩa.

1.1. Đái buốt:

Là cảm giác đau ở niệu đạo, bàng quang, mỗi khi đi tiểu. Vì co buốt nên người bệnh không giám đái mạnh thành tia mà chỉ thành từng...