Ycantho.com - Q & A

Chào mừng bạn đến với Ycantho.com - Q & A.

 1. ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN Threads / Posts  Bài mới gởi

  3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp được xem bình đẳng trong diễn đàn này, không cần dịch.

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 253
   • Bài gởi: 295
  3. Thông báo

   (3 Viewing)

   Các thông báo từ ban điều hành diễn đàn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 93
   • Bài gởi: 212
  4. Thắc mắc, góp ý

   (3 Viewing)

   Các vấn đề liên quan đến diễn đàn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 77
 2. NỘI Threads / Posts  Bài mới gởi

  Các chủ để liên quan đến học tập chuyên môn

  1. Nội tiết

   (14 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 192
  2. Thận

   (12 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 102
  3. Tim mạch

   (17 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 380
  4. Hô hấp

   (7 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 107
   • Bài gởi: 183
  5. Tiêu hóa

   (16 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 117
   • Bài gởi: 214
  6. Gan mật

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 71

   Bài mới gởi:

   Định luật COURVOISIER... Tới bài mới nhất

   by skinnystorm-duyquang

   17-11-11, 09:30 PM

  7. Nội thần kinh

   (13 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 86
   • Bài gởi: 170
  8. Huyết học

   (6 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 95

   Bài mới gởi:

   Sốt xuất huyết bùng phát trái... Tới bài mới nhất

   by xapxinh

   19-12-13, 06:04 PM

  9. BS gia đình

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   Baby boom Tới bài mới nhất

   by robbenisme

   01-09-10, 08:32 PM

  10. Khác

   (4 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 77
   • Bài gởi: 110
 3. NGOẠI Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Tiêu hóa

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 106
   • Bài gởi: 214
  2. Gan mật

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 48
   • Bài gởi: 93
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 52
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 124
  5. Tiết niệu

   (25 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 308
   • Bài gởi: 572
  6. Orthopedics

   (6 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 47
  7. Ngoại thần kinh

   (6 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 92
  8. Khác

   (19 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 180
   • Bài gởi: 215
 4. PHỤ SẢN Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Sản thường

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 33
  2. Sản bệnh

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 31
  3. Phụ nội

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 30
  4. Phụ ngoại

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 22
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 23
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 6
  7. Vô sinh

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 8
  8. Khác

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 16
 5. NHI Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 21
  2. Hô hấp

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Tiêu hóa

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 18
  4. Thận-niệu

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 5

   Bài mới gởi:

   Trẻ tiểu lắt nhắt là bệnh lý... Tới bài mới nhất

   by dptlong

   27-04-11, 04:34 PM

  5. Dinh dưỡng

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   Chất Béo Trans Và Bênh Tim... Tới bài mới nhất

   by phuthuanabbott

   07-04-10, 09:33 AM

  6. Nội tiết

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 3

   Bài mới gởi:

   Hypophysiotropic Tới bài mới nhất

   by qs000nttam

   26-04-10, 11:24 AM

  7. Khác

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 9
 6. CHUYÊN KHOA LẺ Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 14
  2. Lao

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 7
  3. Da liễu

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 40

   Bài mới gởi:

   Mụn cóc(group 6 swim or sink) Tới bài mới nhất

   by spy009

   24-06-13, 09:56 PM

  4. Y học cổ truyền

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 50

   Bài mới gởi:

   Thuốc chữa lãnh cảm Somatomax Tới bài mới nhất

   by ngochsb12

   10-02-12, 11:24 AM

  5. Mắt

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 13
  6. Tai mũi họng

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 14
  7. Gây mê hồi sức

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 14

   Bài mới gởi:

  8. Nhiễm

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 52
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 21
  10. RHM

   (1 Viewing)

   Mục này dành cho sv y chứ không phải cho Nha

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   RHM-May be misunderstanding Tới bài mới nhất

   by hvanduong

   11-12-11, 12:19 AM

 7. BASIC SCIENCES Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Anatomy

   (7 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 122
  2. Sinh lý

   (38 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 245
   • Bài gởi: 452
  3. Sinh hóa

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 33
  4. Mô học

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 22
  5. Phôi thai học

   (2 Viewing)

   Bỏ qua phôi thai học là một điều thiếu sót rất lớn của sinh viên CTUMP

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 19
  6. Vi sinh

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 46
  7. Kí sinh trùng

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 7
  8. Dược lý

   (8 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 234
  9. Miễn dịch

   (7 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 32
  10. Giải phẫu bệnh

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 10
 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Ebooks, web

   (27 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 174
   • Bài gởi: 391
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 27
  3. Video, CD

   (5 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 30
 9. CẬN LÂM SÀNG Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. cls

   (6 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 65
   • Bài gởi: 113
 10. ANH VĂN PHỔ THÔNG Threads / Posts  Bài mới gởi

  anh văn đời thường, luật, ngân hàng, tài chánh kế toán, địa chính trị

  1. Văn phạm

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 11
  2. Luyện dịch

   (2 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 6
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 14

   Bài mới gởi:

   Flowchart (nhóm 1 Rolling... Tới bài mới nhất

   by tak

   10-03-11, 12:57 AM

 11. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Threads / Posts  Bài mới gởi

  dành cho y, nha, dược

  1. Văn phạm

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 31
  2. Bản dịch

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 99
  3. Thuật ngữ

   (4 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 73
  4. sinh lý yk38

   (3 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 76

Tình Hình Diễn Ðàn

Số người đang xemSố người đang xem

There are currently 685 users online. 7 thành viên và 678 khách

Kỷ lục: 24,717 người đã ghé thăm 06-05-19 lúc 03:59 AM.

 1. AbeSizer34
 2. ChancePett
 3. DarciLonon
 4. hvanmai157
 5. StephanyL5
 6. thanghientaitd
 7. TobyZimpel

Thống Kê - Ycantho.com - Q & AThống Kê - Ycantho.com - Q & A

Icon LegendIcon Legend

Contains unread forum posts
Contains unread forum posts
Contains no unread forum posts
Contains no unread forum posts
Forum is a category
Forum is a category
Forum is a Link
Forum is a Link
Trang Chủ YCanTho Copyright © 2012-2013 Diễn đàn YCantho
S2 ĐỂ BLOUSE MÃI TRẮNG
Vui lòng trích dẫn "www.ycantho.com" khi bạn phát hành thông tin từ Ycantho.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:49 AM.