Ycantho.com - Q & A

Chào mừng bạn đến với Ycantho.com - Q & A.

 1. ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN Threads / Posts  Bài mới gởi

  3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp được xem bình đẳng trong diễn đàn này, không cần dịch.

  1. Nội qui diễn đàn

   (35 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 253
   • Bài gởi: 295
  3. Thông báo

   (15 Viewing)

   Các thông báo từ ban điều hành diễn đàn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 93
   • Bài gởi: 212
  4. Thắc mắc, góp ý

   (4 Viewing)

   Các vấn đề liên quan đến diễn đàn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 77
 2. NỘI Threads / Posts  Bài mới gởi

  Các chủ để liên quan đến học tập chuyên môn

  1. Nội tiết

   (9 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 192
  2. Thận

   (15 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 102
  3. Tim mạch

   (12 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 380
  4. Hô hấp

   (14 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 107
   • Bài gởi: 183
  5. Tiêu hóa

   (10 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 117
   • Bài gởi: 214
  6. Gan mật

   (18 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 71

   Bài mới gởi:

   Định luật COURVOISIER... Tới bài mới nhất

   by skinnystorm-duyquang

   17-11-11, 09:30 PM

  7. Nội thần kinh

   (17 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 86
   • Bài gởi: 170
  8. Huyết học

   (6 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 95

   Bài mới gởi:

   Sốt xuất huyết bùng phát trái... Tới bài mới nhất

   by xapxinh

   19-12-13, 06:04 PM

  9. BS gia đình

   (1 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   Baby boom Tới bài mới nhất

   by robbenisme

   01-09-10, 08:32 PM

  10. Khác

   (18 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 77
   • Bài gởi: 110
 3. NGOẠI Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Tiêu hóa

   (21 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 106
   • Bài gởi: 214
  2. Gan mật

   (24 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 48
   • Bài gởi: 93
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 52
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 124
  5. Tiết niệu

   (522 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 308
   • Bài gởi: 572
  6. Orthopedics

   (63 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 47
  7. Ngoại thần kinh

   (38 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 92
  8. Khác

   (51 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 180
   • Bài gởi: 215
 4. PHỤ SẢN Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Sản thường

   (20 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 33
  2. Sản bệnh

   (63 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 31
  3. Phụ nội

   (56 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 30
  4. Phụ ngoại

   (61 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 22
  5. Nhũ khoa

   (83 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 23
  6. Mole chorio

   (63 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 6
  7. Vô sinh

   (77 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 8
  8. Khác

   (64 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 16
 5. NHI Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Tim mạch

   (70 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 21
  2. Hô hấp

   (85 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Tiêu hóa

   (79 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 18
  4. Thận-niệu

   (14 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 5

   Bài mới gởi:

   Trẻ tiểu lắt nhắt là bệnh lý... Tới bài mới nhất

   by dptlong

   27-04-11, 04:34 PM

  5. Dinh dưỡng

   (20 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   Chất Béo Trans Và Bênh Tim... Tới bài mới nhất

   by phuthuanabbott

   07-04-10, 09:33 AM

  6. Nội tiết

   (20 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 3

   Bài mới gởi:

   Hypophysiotropic Tới bài mới nhất

   by qs000nttam

   26-04-10, 11:24 AM

  7. Khác

   (66 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 9
 6. CHUYÊN KHOA LẺ Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Tâm thần

   (52 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 14
  2. Lao

   (55 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 7
  3. Da liễu

   (124 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 40

   Bài mới gởi:

   Mụn cóc(group 6 swim or sink) Tới bài mới nhất

   by spy009

   24-06-13, 09:56 PM

  4. Y học cổ truyền

   (113 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 50

   Bài mới gởi:

   Thuốc chữa lãnh cảm Somatomax Tới bài mới nhất

   by ngochsb12

   10-02-12, 11:24 AM

  5. Mắt

   (58 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 13
  6. Tai mũi họng

   (66 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 14
  7. Gây mê hồi sức

   (71 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 14

   Bài mới gởi:

  8. Nhiễm

   (91 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 52
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 21
  10. RHM

   (74 Viewing)

   Mục này dành cho sv y chứ không phải cho Nha

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

   RHM-May be misunderstanding Tới bài mới nhất

   by hvanduong

   11-12-11, 12:19 AM

 7. BASIC SCIENCES Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Anatomy

   (103 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 122
  2. Sinh lý

   (109 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 245
   • Bài gởi: 452
  3. Sinh hóa

   (117 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 33
  4. Mô học

   (140 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 22
  5. Phôi thai học

   (77 Viewing)

   Bỏ qua phôi thai học là một điều thiếu sót rất lớn của sinh viên CTUMP

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 19
  6. Vi sinh

   (155 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 46
  7. Kí sinh trùng

   (33 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 7
  8. Dược lý

   (94 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 234
  9. Miễn dịch

   (79 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 32
  10. Giải phẫu bệnh

   (26 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 10
 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. Ebooks, web

   (154 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 174
   • Bài gởi: 391
  2. Bài giảng sưu tầm

   (199 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 27
  3. Video, CD

   (163 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 30
 9. CẬN LÂM SÀNG Threads / Posts  Bài mới gởi

  1. cls

   (102 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 65
   • Bài gởi: 113
 10. ANH VĂN PHỔ THÔNG Threads / Posts  Bài mới gởi

  anh văn đời thường, luật, ngân hàng, tài chánh kế toán, địa chính trị

  1. Văn phạm

   (142 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 11
  2. Luyện dịch

   (38 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  3. Phát âm

   (136 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 6
  4. Khác

   (143 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 14

   Bài mới gởi:

   Flowchart (nhóm 1 Rolling... Tới bài mới nhất

   by tak

   10-03-11, 12:57 AM

 11. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Threads / Posts  Bài mới gởi

  dành cho y, nha, dược

  1. Văn phạm

   (155 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 31
  2. Bản dịch

   (122 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 99
  3. Thuật ngữ

   (118 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 73
  4. sinh lý yk38

   (95 Viewing)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 76

Tình Hình Diễn Ðàn

Số người đang xemSố người đang xem

There are currently 7263 users online. 18 thành viên và 7245 khách

Kỷ lục: 24,717 người đã ghé thăm 06-05-19 lúc 03:59 AM.

 1. AliceMcCra
 2. BenitoSchr
 3. COGMario61
 4. EricHornin
 5. GSTSol742
 6. JoeyNanker
 7. LamarJ211
 8. LaurieNeit
 9. LisaDenny
 10. MarianNiel
 11. NanniePye4
 12. NorrisHobl
 13. NumbersGib
 14. OtisGoss2
 15. SBFThalia
 16. Sherrie519
 17. SondraMigh
 18. Van97X9365

Thống Kê - Ycantho.com - Q & AThống Kê - Ycantho.com - Q & A

Icon LegendIcon Legend

Contains unread forum posts
Contains unread forum posts
Contains no unread forum posts
Contains no unread forum posts
Forum is a category
Forum is a category
Forum is a Link
Forum is a Link
Trang Chủ YCanTho Copyright © 2012-2013 Diễn đàn YCantho
S2 ĐỂ BLOUSE MÃI TRẮNG
Vui lòng trích dẫn "www.ycantho.com" khi bạn phát hành thông tin từ Ycantho.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:30 AM.