PDA

View Full Version : Common skin leisonstaoyk32
07-06-09, 12:09 AM
http://www.wrongdiagnosis.com/bookimages/5/2771.1.jpg
Mấy hình này nhỏ quá, ráng xem:
http://health.stateuniversity.com/article_images/gem_04_img0583.jpg
Lichenification
http://www.infoderm.com/images/las/lesions/Lichenification.jpg
Cysts:
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4780139/116752-main_Full.jpg

Tổn thương thật thì tìm trên google nhé.