PDA

View Full Version : Cấp cứu ngưng tim ngưng thở,cấp cứu ban đầuttthuyanh
03-11-11, 11:34 AM
http://www.youtube.com/watch?v=0A-QJv-LyUU
http://www.youtube.com/watch?v=0A-QJv-LyUU