PDA

View Full Version : Đừng lạm dụngadmin
06-06-09, 02:23 PM
Xin các bạn hãy đọc kỹ bài nào mình thích, soạn lại, lấy 1 bài cấu trúc chuẩn rồi sưu tầm các ý hay từ tltk khác. Ví dụ: bệnh tuyến giáp. Hãy lấy Washington nội 32 edition làm chuẩn. Tác giả bài này là William Clutter, endocrine diseases, p. 624-628. Rồi sau đó thêm bớt nội dung. Đừng làm như bạn belolem. Hãy nói rõ mục tiêu bài mình post. Admin.