PDA

View Full Version : Đại Tràng hay Kết Tràng....??Hoanganhydct
20-09-11, 08:09 AM
“ Đại Tràng” và “ Kết Tràng”, thực chất khác nhau ở chỗ nào??? Tại sao bản dịch sách “Atlas Giải Phẫu Người” của Thầy Nguyễn Quang Quyền sử dụng từ “ kết tràng”, trong khi đó 1 số sách như Nội Khoa Cơ sở Y .HN sử dụng từ “đại tràng”???

http://i1122.photobucket.com/albums/l540/Hoanganhydct/the-large-intestine.jpg

Về mặt nghĩa :
- kết : kết thúc, tập hợp lại và làm cho gắn chặt với nhau thành một khối
- Tràng : chuỗi gồm nhiều vật nhỏ cùng loại xâu, kết lại với nhau thành vòng, thành dây dài.
- Đại : to, lớn (về kích thước, mức độ, quy mô, v.v.)

 Kết tràng : là đoạn cuối của một chuỗi gồm những túi nhỏ cùng xâu lại với nhau.
 Đại tràng : thường dùng để so sánh với tiểu tràng vì đường kính nó lớn hơn tiểu tràng.
Ngày nay, các xu hướng thường sử dụng từ “đại tràng” nhiều hơn để phân biệt nó với tiểu tràng.

“The large intestine continues as the colon, a name that is often used to mean the large intestine because the colon constitutes such a large portion of that organ”
Trích từ ebook “Medical.Terminology.An.Illustrated.Guide” page 285.
Qua đoạn trích ở trên cho thấy, ta không thể nào sử dụng được từ kết tràng thay cho large intestine vì nó không sát nghĩa.

Nói tóm lại, nếu các bạn biết anh văn thì đỡ khổ
Large intestine includes appendix, cecum, colon and rectum, anus.

Em chỉ hiểu được đến đó, nếu có gì sai mong mọi người và admin chỉ giáo thêm...chân thành cám ơn!!