PDA

View Full Version : Hiểu về giá trị của thuốc khi xem GuidelineChip
30-06-11, 12:23 AM
Thời đại khoa học thực chứng, giá trị của mỗi loại thuốc trên từng loại bệnh không thể chỉ lý luận suông mà đòi hỏi phải có bằng chứng khoa học. Để hiểu rõ tác dụng của thuốc khi xem guideline, xin tham khảo bảng sau:

http://stroke.ahajournals.org/content/vol40/issue8/images/large/52FF1.jpeg