PDA

View Full Version : NUCHAL RIGIDITY(CỔ CỨNG) group 6 swim or sinkntkvan
22-06-11, 11:40 PM
Commonly an early sign of meningeal irritation, nuchal rigidity refers to stiffness of the neck that prevents flexion

Medical causes:

+Cervical arthritis

+Encephalitis

+Listeriosis

+Meningitis

+Subarachnoid hemorrhage

nguồn:professional Guide to Signs & Symptoms

Same
23-06-11, 07:54 PM
1. Cho mình hỏi làm sao phân biệt dấu hiệu cổ cứng trong viêm não, viêm màng não, viêm cơ cổ?
2. Cơ chế cổ cứng trong các chẩn đoán trên?