PDA

View Full Version : Các bước xét nghiệm HBV markersWays
18-06-11, 01:02 AM
Dựa vào bảng HBV markers (http://www.ycantho.com/content/6/25/137/1/hbv-markers-viem-gan-sieu-vi-b.html)ở trang chủ, ta sẽ có thứ tự xét nghiệm là:
http://cC2.upanh.com/23.809.30874731.oma0/phacdo.png