PDA

View Full Version : Phân biệt Replication và Duplication, rất có ích để học tốt về VirusShikagm
17-06-11, 12:19 PM
1.Định nghĩa

- Replication: (trong sinh học phân tử) thường dùng để chỉ sự nhân đôi của 1 polynucleotid ví dụ như sự tái tạo của DNA

- Duplication: (trong sinh học phân tử) thường dùng để chỉ sự nhân đôi của 1 đoạn gen, ví dụ như đột biến gen lặp đoạn cũng được gọi là "duplication"

Như vậy nhìn chung ta có thể hiểu duplication chỉ 1 sự sao chép hoàn toàn y nguyên bản chính, còn replication muốn chỉ sự tái tạo bản chính thông qua trung gian nào đó.

2.So sánh và phân tích

Sau đây ta sẽ phân tích các sinh sản của 2 loại RNA virus và DNA virus (virus nói chung đều không thể sinh sản mà không có tế bào chủ)

- RNA virus (trừ Retroviridae, Metaviridae, Pseudoviridae)
+ Thực hiện quá trình sinh sản ở bào tương và tất cả đều sử dụng các men RNA-dependant RNA polymerase (RdRp) riêng của chúng để nhân đôi.
+ Các men RdRp này là những men đặc biệt giúp tổng hợp trực tiếp 1 đoạn RNA giống hệt từ đoạn RNA gốc.
+ Do đó các virus này sẽ nhân đôi độc lập với sự nhân đôi của vật liệu di truyền tế bào chủ và có thể nhân lên ở những tế bào không có nhân.

- DNA virus
+ Ngược lại thực hiện quá trình nhân đôi ở nhân và nhờ men DNA-dependent RNA polymerase (DdRp) của tế bào chủ.
+ Các virus này sẽ đem DNA đưa vào trong nhân của tế bào chủ, men DdRp của tế bào chủ sẽ tổng hợp đoạn mARN của Virus và đem đi giải mã để tổng hợp những protein và men ADN polymerase của virus. DNA virus sẽ dùng những men này để tái tạo ADN của mình.
+ Do đó các DNA sẽ nhân đôi phụ thuộc và sự nhân đôi vật liệu di truyền tế bào ký chủ và sẽ có số loại tế bào ký chủ hạn chế hơn RNA virus.

3.Kết luận:

- Kết hợp những điều trên lại ta thấy nếu sự sinh sản của RNA virus là 1 quá trình sao chép hoàn toàn RNA không thông qua nhân tế bào ký chủ thì sự sinh sản của DNA virus lại là quá trình tái tạo lại DNA thông qua sự nhân đôi của tế bào ký chủ.

- Qua đó ta có thể thấy sự sinh sản của RNA virus thích hợp với thuật ngữ Duplication còn với DNA virus ta nên dùng Replication sẽ chính xác hơn.

Ways
18-06-11, 12:27 AM
Ways thấy trong Harisson người ta vẫn dùng "replication" cho HCV. Nhìn chung lên google search thì đa số người ta vẫn dùng "Virus replication" chứ ít dùng Virus duplication lắm.
http://www.ycantho.com/qa/[IMG]http://cC8.upanh.com/23.807.30873097.sxq0/hcvd.pnghttp://cC8.upanh.com/23.807.30873097.sxq0/hcvd.png

Ways
18-06-11, 01:06 AM
Virus Replication:

http://www.youtube.com/watch?v=30S4dhmw2sE