PDA

View Full Version : Phân biệt "DEVELOPMENT" & "GROWTH"?khuukimphong
06-06-11, 12:39 PM
Bài Gynecomastia trong tài liệu “Professional Guide to Signs and Symptoms, 5th Edition” có 2 câu:

“Gynecomastia refers to increased breast size due to excessive mammary gland development”

“Estrogens, growth hormone, and corticosteroids stimulate ductal growth, while progesterone and prolactin stimulate growth of the alveolar lobules”

Câu hỏi đặt ra là : Vậy khi nào sử dụng development? Khi nào sử dụng growth ? Cách sử dụng từ development và growth ở 2 câu trên là chính xác chưa ?

Theo Oxford advanced learner’s dictionary:
*growth (in / of sth) an increase in the size, amount or degree of sth
*development: the gradual growth of sth so that it becomes more advanced, stronger, etc.

Theo trang http://www.answerbag.com phân biệt 2 từ development và growth như sau:
1)Growth denotes the structural and physical changes within the body of an an individual from the moment of conception to adulthood. Developmentt is growth and the scope of physical and mental progress a person is capable of achieving.
2)Growth denotes quantitative changes,shows an increase in the size and structure of the body and organs. Development refers to changes which are qualitative and directional.These move forward rather than backward.

Theo những định nghĩa trên thì development ở câu đầu chưa chính xác lắm bởi vì việc phát triển tuyến vú là sự phát triển về cấu trúc là chủ yếu nên có lẽ dùng growth chính xác hơn. Còn growth ở câu hai là chính xác.

Đây là ý kiến của nhóm mình, nếu bạn nào có ý kiến hay hơn góp ý cho nhóm mình nhé