PDA

View Full Version : Lãnh đạo Trường trả lời svadmin
24-04-11, 09:48 AM
CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI HỌP MẶT

A. PHẦN CÂU HỎI:
I. SV Lê Văn Trưởng – Dược A 34
1. Khoa Dược trước đây có dạy một số môn kỹ năng sơ cấp cứu, … xin mở lại cho các lớp dược.
2. Các môn thực hành (thực hành dược khoa) các thiết bị cho thực hành không đủ, xin mở vào hè để có dịp thực tập hơn.
3. Xin vẽ sân đá cầu, cầu lông trong khoa Y để sinh viên có sân chơi thể thao.
II. SV Võ Thành Tài – Dược 33
1. Phòng Thực hành Dược Khoa rất nhỏ trong khi thực hành lại có nhiều phản ứng hóa học xảy ra và có rất nhiều chất độc, xin sắp xếp phòng hoặc có giải pháp thỏa đáng.
III. SV Hải Triều – Cử nhân xét nghiệm 36
1. Xin có giải pháp thu tiền học phí vì đi đóng tiền rất khó, nhiều khi phải nghỉ học 4 tiết để đi đóng học phí.
IV. SV Lê Văn Thương – Lớp YD 24
1. Phòng thực hành hóa vô cơ – hữu cơ có nhiều mùi khó chịu, xin khắc phục.
2. Giảng đường 6/K.Y học buổi sang luôn bị nóng, xin gắn thêm thiết bị
3. Hệ thống nước ở nhà vệ sinh Khoa Y luôn không có nước.
4. Giảng viên soạn slide xin sát với giáo trình đang học.
V. SV Phạm Thanh Bình – Lớp YC 33
1. Sinh viên đi trễ thì bị phạt, giảng viên đi trễ thì như thế nào?
2. Hội sinh viên chuyển sang hoạt động theo Chi hội lớp không hiệu quả, đề nghị xem xét lại.
VI. SV Nguyễn Hữu Toàn – RHM 34
1. Thi môn Dược Lý đến nay chưa có kết quả nhưng khi đến hỏi P.ĐTĐH thì Cô Thư có thái độ bực bội khó chịu, đề nghị xử lý cô Thư.
2. Việc phát học bổng vẫn chia thành nhiều đợt.
VII. SV Trần Văn Niên – Điều Dưỡng 36
1. Việc MGHP tại sao không thực hiện tại trường mà SV phải về địa phương rất khó khăn.
2. Nên kéo dài thời gian đóng học phí cho SV gặp khó khăn.
VIII. SV Quách Trương Nguyện – YB34
1. Lớp SV quá đông nên lớp ồn, khi thầy cô dạy nếu bạn nào làm ồn thì xin Thầy cô ghi tên vào sổ đầu bài để dễ xử lý.
2. Đề nghị BGH xem xét xây nhà tự học cho SV.
3. Các Bộ Môn cho SV xin số điện thoại để tiện liên lạc
4. Giảng viên định hướng trọng tâm bài giảng
IX. SV Nguyễn Tuấn Vũ – YC 36
1. Lớp có một số bạn dienj ĐCSD vào sau nên danh sách thi HKI không có, các bạn chạy tìm phòng thi rất mệt. Đề nghị P.ĐTĐH kiểm tra kỹ DS SV tại phòng thi để các bạn đỡ hoang mang trong kỳ thi.
2. Học phí của SV diện ĐCSD phải đóng rất nhiều, xin nhà trường kéo dài thời gian đóng học phí.
X. SV Nguyễn Văn Đạt – Dược A 35
1. Xin nhà trường kê bàn trong các phòng học thưa ra để SV ngồi học được thoải mái hơn.

XI. SV Huỳnh Hoàng Thân – YTCC 36
1. Đề nghị Môn Giải Phẫu cung cấp đầy đủ tài liệu học tập
XII. SV Nguyễn Thanh Hương – YHDP 35
1. Chương trình học của YHDP 35, môn giải phẩu 3 (giải phẩu đầu mặt cổ) sao YHDP không được học, Kỹ năng, … xin được học như ngành BSĐK & RHM.
XIII. Trang Trí Linh – ĐD 35
1. Xin nhà trường có thời khóa biểu phù hợp, thực tập phải nên học sau lý thuyết.
XIV. SV Ngọc – RHM 34
SV Môn ngoại cơ sở: một số buổi học sinh viên phải đợi giảng viên đến lớp nhưng cuối cùng giảng viên không biết là có lớp dạy. Đề nghị Bộ môn cho biết số điện thoại của giảng viên để SV có thể liên lạc và nhắc giảng viên.
XV. SV lớp RHM
SV diện đào tạo ĐCSD có được MGHP không?

B. PHẦN TRẢ LỜI:
1. Cô Trần Thị Thanh Phượng – Bộ môn giải phẫu
Bộ môn sẽ họp lại xem xét chương trình học môn giải phẫu 3 vào giải phẫu 1-2 cho sinh viên YHDP 35. Đề nghị SV nêu tên cán bộ giảng không cung cấp bài giảng cho sinh viên để về phản ánh lại bộ môn.
2. Thầy Dương Xuân Chữ - Trưởng Khoa Dược
Môn dược lý của lớp RHM 34 bộ môn đã gởi về P.ĐTĐH ngày 01/03/2011
Mônn hóa phân tích kiểm nghiệm: đã tiến hành thủ tục sửa chữa phòng thí nghiệm, trong thời gian chờ sửa đề nghị SV thực hiện theo đúng hướng dẫn của giảng viên và theo đúng nội quy P.Thí nghiệm.
3. Cô Trần Hoàng Ngôn – Trưởng Phòng CTSV
- MGHP thực hiện theo Nghị định 49 của chính phủ và Thông tư liên tịch số 29 của Bộ Giáo dục đào tạo, SV phải tìm hiểu văn bản, xem thông báo của trường để thực hiện.