PDA

View Full Version : Vết Hoen Tử Thi!skinnystorm-duyquang
31-05-09, 06:47 PM
_Vết hoen tử thi (livor mortis) hay còn gọi là vết chết!
_Xuất hiện sau khi chết thật sự 20 phút. Ở da và cả trong nội tạng.
_Do khi chết máu không còn lưu thông trong hệ tuần hoàn nữa, và ứ lại trong các lòng mạch tại các vùng thấp so với tư thế tử thi hình thành nên các mảng màu hoen đỏ tím nhạt gọi là vết hoen tử thi.
_Trong 6 giờ đầu khi vết hoen tử thi đã xuất hiện, nếu có thay đổi tư thế thì vết hoen cũ sẽ mất dần và xuất hiện vết hoen mới. Ngược lại nếu thay đỗi tư thế tử thi sau 6 giờ thì vết hoen cũ sẽ không mất, và không hình thành vết hoen mới.
Xem hình ảnh tại http://www.malthus.com.br/mg_imagem_zoom.asp?id=1227#set