PDA

View Full Version : Phú kháng lợi niệu là sao?admin
07-04-11, 06:17 PM
Cần hiểu 2 thuật ngữ:
1. Giữ natri cấp ('post-diuretic NaCl retention').
2. Giữ natri mạn ( the 'braking phenomenon').
Đọc thêm: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598546