PDA

View Full Version : Đường Mật Có Hơi ở bệnh nhân chưa mổ mật ( tổ 2 lớp yd_k34)hoa_da_tai_the1987
04-04-11, 05:00 PM
Viêm túi mật sinh hơi

Nguyên nhân do vi khuẩn kỵ khí.

Khí sinh ra tập trung ở lòng và thành túi mật.

Nhanh chóng đưa đến hoại thư, thủng và abscess quanh túi mật.

Hình ảnh siêu âm:

* Lòng túi mật có hơi lấp đầy hoàn toàn hay một phần.

* Bọt hơi trong thành TM.

Đoàn Dương Chí Thiện
04-04-11, 09:26 PM
Khí trong đường mật cần phải được phân biệt với khí trong thành túi mật (gặp trong những trường hợp viêm túi mật sinh hơi), trong trường hợp này, khí chỉ có trong thành túi mật mà không di chuyển vào trong lòng đường mật. Cũng cần phải phân biệt với khí trong tĩnh mạch cửa, trong trường hợp này ta thấy được những đường đậm độ khí chạy đến tận vùng ngoại vi của gan bởi vì nó được đưa đi bởi dòng chảy của tĩnh mạch cửa, mà dòng chảy này lại hướng về gan.

hongngoc
04-04-11, 11:25 PM
KHÍ TRONG ĐƯỜNG MẬT
Định nghĩa:
Đó là có sự hiện diện của khí trong đường mật.
Thuật ngữ tiếng Anh: aerobilia
Dấu hiệu nhận biết:
Người ta nhận biết có khí trong đường mật hoặc là dựa vào những bóng khí nhỏ trong lòng đường mật hoặc thấy được đường mật trong và ngoài gan lấp đầy bởi đậm độ khí, nhưng những đường khí này dừng lại cách xa với vùng ngoại vi của gan vì khí lan truyền trong đường mật mà hướng đi của đường mật là rời xa khỏi gan.

Khí trong đường mật cần phải được phân biệt với khí trong thành túi mật (gặp trong những trường hợp viêm túi mật sinh hơi), trong trường hợp này, khí chỉ có trong thành túi mật mà không di chuyển vào trong lòng đường mật. Cũng cần phải phân biệt với khí trong tĩnh mạch cửa, trong trường hợp này ta thấy được những đường đậm độ khí chạy đến tận vùng ngoại vi của gan bởi vì nó được đưa đi bởi dòng chảy của tĩnh mạch cửa, mà dòng chảy này lại hướng về gan.
Các yếu tố kết hợp:
Tắc ruột do mật: có sự hiện diện của sỏi trong ruột và gây tắc ruột ở phía trên sỏi, kèm theo hơi trong đường mật.
Nối mật-ruột
Bệnh nguyên:
Cắt cơ vòng Oddi
Nối mật-ruột
Tắc ruột do sỏi mật
Thủng ổ loét tá tràng vào đường mật
Chấn thương