PDA

View Full Version : ban nao biet mach dumgotthuyen
21-03-11, 11:54 AM
Có bạn nào biết làm ơn tìm giúp mình
Sự khác nhau giữa liều Đông Miên và liều Cocktailitic, tác dụng của từng trường hợp Và chống chỉ định của từng trường hợp?
Cám ơn các bạn.

robbenisme
27-03-11, 12:01 PM
Bạn có thể vui lòng cho biết tại sao bạn lại muốn phân biệt 2 liệu pháp đó không? Mình tra thông tin thì thấy có một bạn trên diendanykhoa cũng đề cập đến Đông Miên, nhưng dựa theo định nghĩa của bạn đó đưa ra thì có vẻ như Đông Miên và Cocktalytic là một (http://www.diendanykhoa.com/showthread.php?t=3122). Bạn có thể nêu lên tại sao mình lại muốn phân biệt 2 liệu pháp đó, và những nguồn tài liệu có liên quan được không? Cám ơn bạn rất nhiều.