PDA

View Full Version : Restrictive Lung Disease vs Obstructive Lung Diseasetak
12-03-11, 01:01 AM
Restrictive lung disease: bệnh phổi hạn chế là tình trạng bệnh lý mà phổi suy giảm khả năng tích trữ không khí do tăng độ đàn hồi (elastic recoil) dẫn đến phổi co quá mức hoặc phổi không thể dãn nở một cách bình thường khi hít vào. Đặc trưng chính của bệnh phổi hạn chế là giảm tổng dung tích phổi, dung tích sống hoặc giảm thể tích phổi khi nghỉ ngơi nhưng kháng lực đường dẫn khí không thay đổi.

Dựa vào cấu trúc giải phẫu có thể chia bệnh ra làm 2 nhóm:

Nhóm 1: do bệnh của nhu mô phổi. Bệnh nhu mô phổi thường gây viêm và hình thành sẹo trên mô phổi (interstitial lung disease) hoặc gây tiết dịch làm đầy các phế nang.

Nhóm 2: bệnh không do nhu mô phổi. Thường do rối loạn chức năng của các cấu trúc như thành ngực, màng phổi, suy yếu các cơ hô hấp làm giảm khả năng thông khí, thu hẹp phổi hoặc suy hô hấp.

Obstructive lung disease: bệnh phổi tắc nghẽn là nhóm bệnh do tắc hoặc hẹp đường dẫn khí dẫn đến tăng kháng lực đường dẫn khí làm không khí lưu thông trở nên khó khăn, bệnh nhân khó thở thì thở ra. Không khí tồn đọng trong các phế nang, thể tích phổi to hơn so với bình thường.
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/resp/images/obstructed.jpg------------ http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/resp/images/restricted.jpg
So sánh restrictive lung disease và obstructive lung disease:


http://farm3.anhso.net/upload/20110312/00/o/anhso-00633_rld_old.jpg

Nguồn: http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/resp/Lungdiseases_n.htm
http://emedicine.medscape.com/article/301760-overview