PDA

View Full Version : Some glossary of nail conditionssunflower
16-05-09, 09:49 PM
http://www.footdoc.ca/Website%20Nail%20Conditions%20(A%20Glossary).htm

may ban tham khao he!:)

taoyk32
17-05-09, 06:24 AM
đc đó, mà SF post bài này lộn chỗ rồi.