PDA

View Full Version : Bài tập:(nhóm4 PD_PK):Tài liệu chứng minh hút thuốc lá làm giảm trương lực cơ tâm vịhungtran31
27-02-11, 09:58 AM
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/circulationaha;100/1/48
http://journals.lww.com/plasreconsurg/Abstract/2000/06000/Effect_of_Smoking_on_Complications_in_Patients.10. aspx
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/82/3/727
http://www.jns-journal.com/article/S0022-510X%2898%2900276-7/abstract

admin
27-02-11, 10:27 AM
4 Trang web trên không có trang nào nói đền giảm trương lực cơ thắt tâm vị gây trào ngược ở bn hút thuốc lá. Đề nghị tìm thêm. Nguyên

hungtran31
27-02-11, 11:39 AM
4 Trang web trên không có trang nào nói đền giảm trương lực cơ thắt tâm vị gây trào ngược ở bn hút thuốc lá. Đề nghị tìm thêm. Nguyên

em xin làm lại phần bài tập của nhóm 4, mong thầy xem va cho ý kiến
http://www.medhelp.org/tags/health_page/259/Gastroenterology/How-does-SMOKING-affect-GERD?hp_id=1022
http://heartburn.about.com/cs/prevention/a/hrtburn_smoking.htm
http://smoking.ygoy.com/2010/01/25/can-quitting-smoking-cause-gerd/
http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/smoking/
http://www.everydayhealth.com/gerd/gerd-and-smoking.aspx

admin
27-02-11, 11:52 AM
Thanks. you are well appraised. All of them are good. Nguyên