PDA

View Full Version : Skin Anatomyquocvietyct
10-05-09, 05:09 AM
Câu trúc da móng bình thường và da ung thư


http://i591.photobucket.com/albums/ss355/quocvietyct/skin_chart_2500.jpg
Cấu trúc Da và Móng


http://i591.photobucket.com/albums/ss355/quocvietyct/PT-UnderstandingSkinCancer.jpg
Cấu trúc Da ung thư

Cấu trúc da bình thường

http://i591.photobucket.com/albums/ss355/quocvietyct/HairPartswithLabels1.jpg

http://i591.photobucket.com/albums/ss355/quocvietyct/SkinPartsWithLabels.jpg