PDA

View Full Version : Portal triad (nhóm 2 PD-PK)httthao
23-02-11, 09:40 PM
http://www.deltagen.com/target/histologyatlas/atlas_files/digestive/liver_portal_triad_40x.jpg
Portal triads occupy each corner of the lobule: portal vein (largest struct), hepatic artery (smallest of the three), bile duct (lined with cuboidal epith) and lymphatic vessels (nerves and capillaries may be found here as well) surrounded by a sheath of connective tissue (collagen type III – reticular fibers)


http://en.wikipedia.org/wiki/Portal_triad
http://d3jonline.tripod.com/21-Gastrointestinal/Histology_of_the_Liver_Gallbladder_and_Pancreas.ht m

takhoa
17-02-12, 06:14 PM
Bộ ba cửa (portal triad (http://en.wikipedia.org/wiki/Portal_triad)) là một thành phần của tiểu thùy gan với 5 cấu trúc: Động mạch gan riêng, tĩnh mạch cửa, ống mật, mạch bạch huyết và nhánh của thần kinh X.

Do 2 cấu trúc cuối được tìm ra sau nên người ta vẫn quen gọi theo tên ban đầu là portal triad (http://en.wikipedia.org/wiki/Portal_triad)