PDA

View Full Version : Y4 đi tâm thần



admin
24-01-11, 06:02 PM
1. Định nghĩa grand mal, petit mal. 2. Tâm thần phân liệt (SCHIZOPHRENIA), 3. GEN-tác nhân gây bệnh tâm thần phân liệt 4. LIỆU PHÁP TÂM LÝ GIA ĐÌNH TRONG ĐIỀU TRỊ TÂM THẦNPHÂN LIỆT

robbenisme
04-05-11, 10:16 PM
2 tuần đi Tâm thần rất ngắn. Chúng ta lại phải tiếp cận với một lĩnh vực rất khác so với những gì mà chúng ta đã học từ trước đến giờ. Tại sao lại nói khác? Bởi vì khi tất cả các khoa như Thần Kinh, Mắt, Tai-Mũi-Họng,... đều có thể tiếp cận từ nền tảng Sinh Lý-Giải phẫu, thì hình như đối với Tâm Thần phải hiểu sơ qua về Tâm Lý mới có thể có nền tảng được. Mình nghĩ các bạn trước khi đi Tâm thần thì nên đọc một số quyển về Tâm Lý để hiểu sơ sơ đã, lúc đi qua Tâm Thần học sẽ dễ hơn.

robbenisme
04-05-11, 10:21 PM
Có một điểm khác biệt rất thú vị nữa của Tâm Thần mà các bạn có thể thấy: trong khi các bệnh khác thì Lý do vào viện hầu hết đều là do người bệnh tự cảm thấy khó chịu mà nhập viện - nghĩa là việc nhập viện giải quyết một vấn đề của chính người bệnh, còn ở Tâm Thần thì Lý do vào viện hầu như là do người nhà bắt ép đưa vào (có khi còn phải nhờ Công An) - nghĩa là không phải để giải quyết một khó chịu của người bệnh, mà là giải quyết một khó chịu của người khác (ở đây có thể gọi là xã hội)! Khi nhận thấy điểm này và trở lại với câu hỏi "ta có thể làm gì để tốt hơn cho bệnh nhân?", bạn sẽ thấy rất nhiều thú vị đó.:cool: