PDA

View Full Version : Rolling stoneadmin
19-01-11, 07:29 PM
1. Huỳnh Công Bằng 01699482681
2. Lữ Bảo Minh 01682013140
3. Đoàn Quyết Thắng 0976877900
4. Nguyễn Tuấn Dũng 0946729723
5. Trần Long Giang 0906203781
6. Đặng Hoàng Nam 01682013114
7. Danh Thanh Lý 01685142556
8. Phạm Trung Việt 0989016359
9. Nguyễn Ngọc Công 0939634684
10. Thái Thị Thùy Dung 0907457099
11. Nguyễn Thị Hiền 0972839133
12. Lê Trần Thanh Thảo 0986863885
13. Đặng Thị Mai Trâm 01699490412
14. Huỳnh Thanh Phong 01685119677
15. Trương Mỹ Ngọc 0983121205

admin
19-02-11, 01:16 AM
Nhóm No Pain No Gain nhập chung với nhóm Rolling Stone cũ, thành lập Rolling Stone edition 2011. Nhóm sẽ học theo định hướng PBL.
Nhóm bao gồm 6 tổ. Danh sách các tổ như sau:
1. Bằng(Y4), Thắng(Y4), An, Minh, Khoa, Hiển.
2. Minh(Y4), Nam(Y4), Hơn, Hiền, Thiện, Loan.
3. Dũng(Y4),Long Giang(Y4), Tuấn, Mỹ Dung, Thanh Dung.
4. Phong(Y4), Ngọc(Y4), Thảo(Y4), Trâm(Y4), H.Anh, Nguyện, Giàu.
5. Việt (Y4), Công (Y4), Dung(Y4), Quyên, Hiệp.
6. Hiền(Y4), Trà Giang(Y4), Lý(Y4), Diễm, Định.
Danh sách khoa lâm sàng Nội:
1. Tim mạch - Nội tiết - khớp
2. Phổi-thận
3. Tiêu hóa
4. Huyết học
5. Nội thần kinh
6. ICU
Các nhóm sẽ lần lượt đi Lâm Sàng Nội mỗi tối theo hình thức xoay vòng, bắt đầu từ ngày thứ Hai, 21-2-2011. Lịch đi trong tháng 2/2011 được trình bày phía dưới. Sau đó các nhóm sẽ tiếp tục xoay vòng.
http://i267.photobucket.com/albums/ii297/robbenisme/baf.png