PDA

View Full Version : cách học ls y4admin
16-01-11, 06:35 AM
Để học tốt phần hô hấp các bạn chia ra 4 tổ, bóc 4 thăm:
Thăm 1: basic sciences, thăm 2: hình ảnh học và thuốc, thăm 3: bệnh học, thăm 4: thủ thuật-phẫu thuật và các trợ giúp khác.
Chi tiết:
Thăm 1: Basic sciences:
1. GPH: toàn bộ cây phế quản, chia hô hấp thành trên và dưới. giải phẫu trung thất và bạch huyết-ống ngực.
2. Sinh lý: cơ học hô hấp, sự trao đổi khí tại phổi, chuyên chở khí trong máu, điều hòa hô hấp.
3. Mô học (chú ý tb nhỏ) và receptors. Các mediators ở phổi.
4. Vi sinh-kst: Hội chứng Loeffler (Ascaris Lumbricoides), 3 con vi trùng thường gặp ở nasopharynx, vi trùng thường gặp ở hô hấp trên và hô hấp dưới, nhiễm trùng cộng đồng và nhiễm trùng bv.
5. Nấm, đặc biệt là Aspergillus….
Thăm 2: Imagery and drugs:
1. Xquang-MSCT, phế dung ký.
2. Soi phế quản và rửa PQ-phế nang.
3. Drugs….
4. Chú ý các hội chứng: pancoast syndrome, barotraumas…

Thăm 3: Clinics: http://clinicalcases.org/2005/07/pulmonology-and-critical-care-cases.html
Thăm 4: procedure-surgery and others:
1. Làm khí máu động mạch và đọc tốt, biết cho thuốc gì khi nào và giúp thở loại gì, đặt nkq khi nào?
2. Sinh thiết màng phổi.
3. Dẫn lưu màng phổi.
4. Đặt NKQ (bóp bóng và thở máy); và các pp giúp thở khác (prongs, venturi mask, laryngeal mask).
5. Phẫu thuật kén khí (blebs)-cắt thùy.
----
Các bệnh án hay up lên diễn đàn để mọi người góp ý. Nguyên