PDA

View Full Version : Nghe báo cáo khoa họcadmin
12-01-11, 12:09 PM
Mời các bạn quan tâm bệnh học hô hấp-suy hô hấp cấp-giúp thở đến bvđktp Cần Thơ ngày mai, thứ năm 14h (14-1-2011) để nghe bài CPAP. Đề nghị đọc các bài sau đây trước khi đi dự:
1. Suy hô hấp cấp (http://www.ycantho.com/content/6/28/1176/1/suy-ho-hap-cap.html) (http://www.ycantho.com/content/6/28/1176/1/suy-ho-hap-cap.html%29).
2. CPAP (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5477) (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5477%29).
3. PEEP (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5476) (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5476%29).
4. Venturi mask (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5425) (http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5425%29).